Διακοπή κυκλοφορία οχημάτων στο δρόμο Γιαννοχώραφα– Βαθύ την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020.

945

Λόγω κατασκευής έργου από ΔΕΔΔΗΕ στο δρόμο Γιαννοχώραφα πλησίον ΚΤΕΟ θα διακοπεί η κυκλοφορία την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020 από τις 8.00 το πρωί έως στις 12.00 το μεσημέρι ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός