Ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και το ΧΑΔΑ ζητά η παράταξη του Γιάννη Γαλουζή.

407

Με επιστολής της με ημερομηνία  27 Ιουλίου 2020 προς το Δήμαρχο Δημήτρη Διακομιχάλη η δημοτική παράταξη «ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ» του Γιάννη Γαλουζή ζητά ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και τη λειτουργία του ΧΑΔΑ και τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τέλος του Αυγούστου με μοναδικό θέμα συζήτησης το εν λόγω θέμα.

Παραθέτουμε την επιστολή
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός