Στους δήμους περνά η καθαριότητα των σχολείων

602

Στους δήμους περνά η καθαριότητα των σχολείων, με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το αναγκαίο προσωπικό για την καθαριότητα των σχολείων θα προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός