Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας και βελτίωσης του Λιμένα-Αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα Καλύμνου.

687

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου που δημοσιεύτηκε στις 6 Αυγούστου 2020 εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του Υφιστάμενου Λιμένα εξυπηρέτησης Αλιευτικών Σκαφών – Αλιευτικό Καταφύγιο Μελιτσάχας Καλύμνου και βελτίωση αυτού.

Φορέας έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Πρόκειται για «Λιμένα εξυπηρέτησης Αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλας και συναφείς εγκαταστάσεις» με συνολικό μήκος μόλων και κρηπιδωμάτων 315,90μ

Υφιστάμενα έργα :

Οι υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις του αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχας αποτελούνται από:

· Προσήνεμο μόλο μικτής διατομής, συνολικού μήκους 162,20μ

· Υπήνεμο μόλο μικτής διατομής, συνολικού μήκους 36,60μ

· Προβλήτα, εντός τη λιμενολεκάνης, συνολικού μήκους 40,30μ

· Παραλιακά κρηπιδώματα, συνολικού μήκους 76,80μ

 Υπάρχει ακόμη κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών πλάτους 11,00μ .

Ο συνολικός χερσαίος χώρος του καταφυγίου έχει επιφάνεια 2.405 μ2. Η λιμενολεκάνη που σχηματίζεται έχει επιφάνεια περίπου 7.025 μ2.

Το αλιευτικό καταφύγιο εξυπηρετεί περίπου 50 αλιευτικά σκάφη, σύμφωνα με πληροφορίες του Φορέα Διαχείρισης (Δ.Λ.Τ. Καλυμνίων).

Τα 20 από αυτά είναι επαγγελματικά και τα 30 ερασιτεχνικά, μήκους κάτω των 10μ.

Έργα Βελτίωσης

Η δράση των βορειοδυτικών, δυτικών και νοτιοδυτικών κυματισμών έχει προκαλέσει τον διασκορπισμό των φυσικών ογκολίθων της υφιστάμενης θωράκισης με αποτέλεσμα την πλημμελή προστασία του καταφυγίου. Στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται η ενίσχυση της προστασίας της εξωτερικής πλευράς του υφιστάμενου προσήνεμου μόλου, με τη χρήση τόσο νέων όσο και των υφιστάμενων φυσικών ογκολίθων.

Επίσης, προβλέπεται ο καθαρισμός της λιμενολεκάνης από φερτά υλικά
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός