Ματαίωση Παραστάσεων Αυγούστου από Θεατρική Ομάδα Καλύμνου.

331

Η Θεατρική Ομάδα Καλύμνου ανακοινώνει την απόφαση της για τη ματαίωση των παραστάσεων που ήταν προγραμματισμένες για 8-9-11 και 12 Αυγούστου 2020 στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρας .

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε η ΘΟΚ μετά τις εξελίξεις στο θέμα του COVID -19 στο νησί και την ανάγκη της διασφάλισης της προστασίας όλων.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός