Τα δρομολόγια του «Μανιάϊ» το τριήμερο του δεκαπενταύγουστου στην Ψέριμο.

1334

Τα δρομολόγια του «Μανιάϊ» το τριήμερο του δεκαπενταύγουστου στην Ψέριμο
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός