Απάντηση από την Κάτρης Α.Ε. προς τον κ.Γαλουζή

1610

Από την εταιρεία Κάτρης Α.Ε. λάβαμε την παρακάτω απάντηση, προς τον κ.Γαλουζή. Παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση :