Δεν θα δοθεί άλλη παράταση στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων, για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των Δασικών Χαρτών.Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 λήγει για τα Δωδεκάνησα

649

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εκδόθηκε δελτίο τύπου για σύσκλεψη που πραγματοποιήθηκε για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των Δασικών Χαρτών.

Όπως αναφέρει δε θα δοθεί άλλη παράταση στις προθεσμίες που  αφορούν στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων, για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των Δασικών Χαρτών.

Να σημειώσουμε ότι για τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου η ημερομηνία λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Παραθέτουμε το δελτίο τύπου:

Συνέχεια των προγραμματισμένων συσκέψεων επί της πορείας των Δασικών Χαρτών, έπειτα από πρόσκληση του Υφυπουργού ΠΕΝ κ. Νικόλαου Ταγαρά και του Γ.Γ. Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνου Αραβώση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03/9/2020 τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e-presence παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΝ κ.κ. Ευάγγελου Γκουντούφα (Αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π.) και Σταύρου Τσιλίκουνα (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών) και των Συντονιστών και Γενικών Δ/ντών Δασών και Α.Υ. των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Εκ μέρους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου συμμετείχαν ο α.κ. Συντονιστή κ. Πολύκαρπος Πολυχρονάκης και η Αν. Γενική Δ/ντρια Δασών και Α.Υ. κ. Άρτεμις Αλεξιάδου με αντικείμενο της σύσκεψης τη συλλογή και αξιολόγηση των προβλημάτων που απασχολούν τις Δασικές Υπηρεσίες και το συντονισμό ενεργειών για τη απρόσκοπτη τήρηση των τεθέντων χρονοδιαγραμμάτων για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

Καταρχάς, επισημάνθηκε ότι δε θα δοθεί άλλη παράταση στις προθεσμίες που  αφορούν στη συλλογή ατομικών διοικητικών πράξεων, για την αναμόρφωση και εκ νέου κατάρτιση των Δασικών Χαρτών, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4685/2020. Η επεξεργασία από τις Δασικές Υπηρεσίες των νέων δεδομένων με σκοπό την αναμόρφωση των Δασικών Χαρτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι οι τελικές προθεσμίες για τη κατάθεση των στοιχείων των διοικητικών πράξεων των πολιτών για τις Δ/νσεις Δασών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, διαμορφώνονται ως εξής:

Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου: 22.07.2020 – 15.09.2020

Δ/νση Δασών Κυκλάδων:   22.07.2020 – 18.09.2020

Δ/νση Δασών Λέσβου:  21.07.2020 – 13.09.2020

Δ/νση Δασών Σάμου:   22.07.2020 – 15.09.2020

Δ/νση Δασών Χίου:  24.07.2020 – 18.09.2020

Περαιτέρω εκφράστηκε και η ανάγκη ενίσχυσης των Δασικών Υπηρεσιών με προσωπικό με την ηγεσία του Υπουργείου να συμφωνεί με την πρόσληψη ακόμη και μόνιμου προσωπικού προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης εθίγησαν καίρια ζητήματα που απορρέουν τόσο από τη μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών αλλά και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου,  όπως π.χ.  της δυνατότητας για παράταση της ισχύουσας προθεσμίας έγερσης αγωγών εκ μέρους του Ελληνικού δημοσίου.  Ο  Υφυπουργός ΠΕΝ κ. Νικόλαος  Ταγαράς δεσμεύτηκε ότι τα θέματα θα αντιμετωπιστούν, εγκαίρως, με τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις.