Επιστολή της Εταιρείας ΚΑΤΡΗ ΑΕ

1418

Από την Εταιρεία ΚΑΤΡΗΣ ΑΕ λάβαμε την παρακάτω επιστολή την οποία δημοσιεύουμε αυτούσια:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός