Πρόσληψη 28 Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου Κοινωφελούς Προγράμματος ΟΑΕΔ από το Δήμο Καλυμνίων.

867

Από το Δήμο Καλυμνίων αποφασίστηκε η τοποθέτηση των κάτωθι στις αντίστοιχες Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα που αναφέρονται στον πίνακα από 16/09/2020 έως και 15/05/2021 και την απασχόληση
τους στο ίδιο καθεστώς ωραρίου που ορίζεται με το ήδη υπάρχων προσωπικό του Δήμου όπως ορίζεται στο άρθρο της Προκήρυξης του ΟΑΕΔ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός