Απαλλαγή Αλιέων από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

549

Από τον «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ» λάβαμε επιστολή με  τίτλο «Απαλλαγή  Αλιέων  από την υποχρέωση  προσκόμισης  φορολογικής  και ασφαλιστικής  ενημερότητας» την οποία παραθέτουμε αυτούσια για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός