907.786 € στο Λιμενικό Ταμείο Κω από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»-Χρηματοδοτείται μελέτη και για το Μαστιχάρι.

933

Χρηματοδότηση 907.786,89 € εγκρίθηκε για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προκειμένου να αξιοποιηθούν για την εκπόνηση 14ων μελετών, σύμφωνα με το σχεδιασμό που κατάθεσε.

Η χρηματοδότηση αφορά τη μείζονος σημασίας μελέτηανάπτυξης και λειτουργίας (masterplan) του λιμένα Κω, την σύνταξη και επικαιροποίησησχεδίων και μελετών στο πλαίσιοκατασκευής, βελτίωσης, συντήρησης και λειτουργίας των λιμανιών που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω.

Αναλυτικά χρηματοδοτούνται μελέτες για τα λιμάνια: 1. Κω, 2. Καρδάμαινας, 3. Κεφάλου, 4. Μαστιχαρίου, 5. Σκάλας Αστυπάλαιας, 6. Ανάληψης Αστυπάλαιας, 7. Μανδρακίου Νισύρου και 8. Πάλων Νισύρου.

Το αναπτυξιακό σχέδιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των λιμανιών.

Η καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στα λιμάνια των τριών νησιών, Κω – Αστυπάλαιας – Νισύρου, αποτελεί αναγκαία διαδικασία προγραμματισμού και στοχοθέτησης, ώστε σε συνδυασμό με τα έργα που προγραμματίζονται να τα αναδείξουν ως βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές των νησιών μας.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός