Ξεκίνησαν οι εργασίες διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου ΘΕΡΜΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ κι από την κάτω πλευρά στα Θέρμα.

1445

Τρίτη  σήμερα 26 Ιανουαρίου 2021 και από το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου ΘΕΡΜΑ-ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ και από την κάτω πλευρά στα Θέρμα.

Ερπυστριοφόρο μηχάνημα (σφυρί -σκαπτικό) του Μιχάλη Καραβοκυρού ξεκίνησε τις εργασίες από το σημείο που ο περιφερειακός θα συνδέεται με το δρόμο προς Θέρμα.

 Για την μη παρεμπόδιση των εργασιών υπάρχει προσωρινή απαγόρευση διέλευση οχημάτων στο δρόμο προς  Θέρμα.

Να σημειώσουμε ότι το έργο εκτελείται από κλιμάκιο της ΜΟΜΚΑ και ο Μιχάλης Καραβοκυρός συνεργάζεται για συγκεκριμένες εργασίες 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός