Στις 5 Φεβρουαρίου 2021 θα αναρτηθούν οι δασικοί χάρτες των Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου που θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου.

478

Με απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου θεωρήθηκε ο δασικός χάρτης περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσεως Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 3889/2010 και τροποποιήθηκε ή αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4685/2020.

Ήδη απεστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και η ανάρτησή τους έχει προγραμματιστεί για την 5η Φεβρουαρίου 2021.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός