127.720 ευρώ από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο Δήμο Καλυμνίων για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες.

453

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII της Πράξης: «Eκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας  σε σχολικές μονάδες του Δήμου Καλυμνίων» συνολικού προϋπολογισμού 127.720 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καλυμνίων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός