398.350 ευρώ από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο Δήμο Αστυπάλαιας για την αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου.

273

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, της Πράξης: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Αστυπάλαιας» συνολικού προϋπολογισμού 398.350,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αστυπάλαιας.