Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Υγείας για την οριστική αντιμετώπιση της επάρκειας οξυγόνου στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

255

Ερώτηση τριών βουλευτών του ΚΚΕ προς τον Υπουργό Υγείας για την οριστική αντιμετώπιση της επάρκειας οξυγόνου στο Νοσοκομείο Καλύμνου.

Δείτε τη σχετική ερώτηση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός