Το αίτημα παραγωγών Καλύμνου για να επιτραπεί η λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου έθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης ο Έπαρχος Μανώλης Μουσελλής.

863

Το δίκαιο αίτημα των παραγωγών Καλύμνου για να επιτραπεί η λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου,όπως συμβαίνει με τις λαϊκές αγορές, έθεσε στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και στο ΓΓ Εμπορίου ο Έπαρχος ΠΕ Καλύμνου Μανώλης Μουσελλής με επιστολή του

Χαρακτηριστικά η επιστολή αναφέρει:   Θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες άνισης αντιμετώπισης των παραγωγών των μικρών νησιών,  όπου δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές και ζητάμε να αποκαταστήσετε τα πράγματα,  επιτρέποντας τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου για τους παραγωγούς των νησιών που εμπορεύονται τα προϊόντα τους με βάσει τις ως άνω άδειες υπαίθριου εμπορίου , εκεί όπου δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές ,   θέτοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις που τίθενται και για τις λαϊκές αγορές

Παραθέτουμε την επιστολή

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 1. Υπουργό κ. Άδωνη Γεωργιάδη

 2.  Γενικό Γραμματέα  Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή  κ. Π. Σταμπουλίδη

  ΚΟΙΝ.: Τοπικά ΜΜΕ

ΘΕΜΑ :   Αίτημα παραγωγών  νήσου Καλύμνου.

             Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

             Ο Δήμος Καλυμνίων με τις ΚΥΑ αριθμ.Δ1α/Γ.Π. οικ.10969/20-02-21 και  αριθμ.Δ1α/Γ.Π. οικ.12639/27-02-21, βρίσκεται από τις 21-2-2021 σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, λόγω της πανδημίας και της έξαρσης των κρουσμάτων στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ως άνω ΚΥΑ στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου οι λαϊκές αγορές (περ. 23 της ΚΥΑ) λειτουργούν  με τη λήψη αυξημένων μέτρων και αποστάσεων , ενώ η  λειτουργία του υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου του Ν.4497/2017(Α΄171)  αναστέλλεται πλήρως . Αυτή η ρύθμιση πλήττει τους παραγωγούς της περιοχής μας καθώς  στο νησί δεν λειτουργούν λαϊκές αγορές και  οι παραγωγοί  (αλιείς , γεωργοί , κτηνοτρόφοι)  διαθέτουν την παραγωγή τους ως υπαίθριοι πωλητές,  με άδειες που  έχουν εκδοθεί  σύμφωνα  με τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ Φ.3131/7/96/97(ΦΕΚ 178 Β΄- Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 443Β΄): Χορήγηση αδειών  άσκησης υπαίθριου ( στάσιμου και πλανόδιου )εμπορίου  στους χερσαίους χώρους  τοπικής αρμοδιότητας  Οργανισμών λιμένα , Λιμενικών Ταμείων  και ΕΟΤ καθώς και επί πλοίων  χορήγηση αδειών , ίδρυσης και λειτουργίας   καταστημάτων  υγειονομικού ενδιαφέροντος  στους ίδιους χερσαίους χώρους  και επί μόνιμα  αγκυροβολημένων  πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων.

        Ο Δήμος  και το λιμενικό ταμείο  της Καλύμνου  έχουν καθορίσει θέσεις  σε 10 διαφορετικά σημεία πώλησης  στην παραλιακή – λιμενική ζώνη  , μήκους 4 χιλιομέτρων  καθώς και σε μεμονωμένες θέσεις εντός του αστικού ιστού. Με τη χωροθέτηση αυτή , γίνεται αντιληπτό  ότι από τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου δεν δημιουργείται συνωστισμός και δεν επηρεάζονται τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Η λήψη αυξημένων περιοριστικών μέτρων  στο Δήμο Καλυμνίων , για δεύτερη φορά μέσα στο νέο έτος,  έχει προσκαλέσει  τεράστιο πλήγμα στους παραγωγούς του νησιού, οι οποίοι αδυνατούν να διαθέσουν την παραγωγή τους καθώς δεν έχουν εναλλακτική λύση, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται η τρέχουσα παραγωγή και να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα  για τη προετοιμασία της επόμενης.

      Θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί συνθήκες άνισης αντιμετώπισης των παραγωγών των μικρών νησιών,  όπου δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές και ζητάμε να αποκαταστήσετε τα πράγματα,  επιτρέποντας τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου για τους παραγωγούς των νησιών που εμπορεύονται τα προϊόντα τους με βάσει τις ως άνω άδειες υπαίθριου εμπορίου , εκεί όπου δεν υπάρχουν λαϊκές αγορές ,   θέτοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις που τίθενται και για τις λαϊκές αγορές .

     Βέβαιοι για την ανταπόκριση σας στο δίκαιο αίτημα μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων .

         Με εκτίμηση 

Ο Έπαρχος

Μανώλης Μουσελλής
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός