Φωτογραφίες αναγνώστη μας από τις ομορφιές της Καλύμνου

505

Παραθέτουμε όμορφες με εντυπωσιακά χρώματα φωτογραφίες, που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Αλευροφάς.

Καντούνι, Αγία Κυριακή. Πατέλλα,Λινάρια ,Τέλενδος,άγιος Παντελεήμων