Έξι λιμενικά έργα θα γίνουν στα Δωδεκάνησα μεταξύ των οποίων η “Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου”

1068

Συνολικό ποσό 50.871.000 ευρώ θα διαθέσει το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση λιμενικών έργων σε νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο, θα εκτελεστούν στην περιοχή μας 15 έργα από τα 32 του συνολικού του προγράμματος, και ειδικότερα 9 από αυτά θα υλοποιηθούν στις Κυκλάδες και 6 στα Δωδεκάνησα. 

Για τα έργα των Κυκλάδων θα διατεθεί ποσό 21.971.000 ευρώ ενώ για τα έργα της Δωδεκανήσου θα διατεθεί ποσό 28.900.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά τον νομό Δωδεκανήσου θα εκτελεστούν τα εξής 6 έργα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το έργο θα εκτελεστεί επί του υφιστάμενου προσήμενου μόλου. Προβλέπεται αμφοτερόπλευρη διαπλάτυνση, εντός και εκτός λιμενολεκάνης ώστε να δημιουργηθούν 2 θέσεις πλαγιοδέτησης, 1 φορτηγού και 1 τουριστικού  και 1 θέση πρυμνοδέτησης 1 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου 200μ. εκτός της λιμενολεκάνης.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 8.000.000 ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επέκταση κεντρικού προβλήτα λιμένα Λακκίου Λέρου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επέκταση του μόλου με προβλήτα μήκους περίπου 150μ. και πλάτος 3μ. με κατεύθυνση προς νότο, όπου υπάρχουν μεγάλα βάθη για την πλαγιοδέτηση επιβατικών πλοίων και κρουαζιερόπολοιων. Για να μην διαταραχθεί η δίαιτα των  θαλάσσιων ρευμάτων και ιζημάτων, ο προβλήτας θα εδρασεθί επί  πασσάλων ή βάθρων.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 2.000.000 ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Βελτίωση λιμανιού Καρπάθου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τα έργα θα πραγματοποιηθούν στα βόρεια και ανατολικά του Γαρόνησου και περιλαμβάνει τη νέα αποβάθρα και το διάδρομο πρόσβασης προς αυτήν. 
Η νέα χερσαία επιφάνεια των προτεινόμενων έργων ανέρχεται σε 13.050 τ.μ. και η συνολική (υφιστάμενη και νέα) σε 15.850 τ.μ. προτείνεται η παραχώρηση τμήματος του υφιστάμενου χερσαίου χώρου επιφάνειας 1.620 τ.μ. στο τουριστικό καταφύγιο. Προβλέπεται η καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου, μήκους περίπου 45μ. ώστε να δημιουργηθεί το νέο άνοιγμα του λιμένα λειτουργικού πλάτους 40μ. 
Η συνολική επιφάνεια των 15.85 στρεμμάτων που προτείνεται για την κάλυψη των λιμενικών δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνει το χωροθετημένο χερσαίο χώρο του τουριστικού καταφυγίου ούτε τον παραχωθέντα σε αυτόν.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 9.000.000 ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ανακατασκευή κρηπιδωμάτων λιμένος Μεγίστης
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αποκατάσταση λιμενικής υποδομής παραλιακής ζώνης Μεγίστης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου: 
Α) Επεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο (κρηπιδώματα) γαι την αποκατάσταση της λιμενικής υποδομής. 
Β) Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις και διαμορφώεις στ παραλιακό μέτωπο (δαπεδοδτρώσεις και λοιπές μικροκατασκευές).
Γ) Ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα και εγκαταστάσεις. 
Δ) Επισκευή των κρηπιδωμάτων του λιμένα-προβλήτα πραβολής πλοίων.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 3.900.000 ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αναβάθμιση λιμένα Πάτμου
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επέκταση υφιστάμενου προβλήτα Ε/Γ-Ο/Γ σκαφών.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 1.000.000 ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Επέκταση λιμένα Λειψών
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών στη θέση «Καβί» λιμένα Λειψών.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ: 5.000.000 ευρώ.