Ημερομηνίες εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

204

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός