200.000 ευρώ στο Δήμο Πάτμου από το ΥΠΕΣ για τις ζημιές από τη θεομηνία τον περασμένο Φεβρουάριο.

155

Την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών,  χρηματοδότησης του Δήμου Πάτμου του Ν. Δωδεκανήσου με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€) για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκε από θεομηνία στο νησί τον περασμένο Φεβρουάριο.

Η χρηματοδότηση είναι από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός