32οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες: Με 11 άτομα η αποστολή της “Ένωσης Καζώνης-Κάλυμνος 2000”.

294

Το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Οκτωβρίου στο δημοτικό στάδιο Χίου θα διεξαχθούν οι 32οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες, που θα είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του Βασίλη Σεβαστή.


Από τα Δωδεκάνησα θα συμμετάσχουν οι ακόλουθοι σύλλογοι, με συγκεκριμένο αριθμό αθλητών και συνοδών:
ΑΓΕΣ Κάμειρος με 13, Α.Ο. Σταματίου με 11, Ένωση Καζώνης- Κάλυμνος με 11,ΟΦΚΑ «Οι Ροδιονίκες» με 10, Α.Ο. Καλλιπάτειρα με 9, ΔΕΑΣ Δάφνη με 7, Ιπποκράτης με 7, Α .Σ. «Η Νίκη της Ρόδου» με 6, Εύδαμος με 5, Ξάνθος Πάτμου με 5, ΓΑΣ «Η Υγεία Ρόδου» με 4, Γ.Σ. Νέων Λέρου με 4, Αθλητική Ακαδημία Ρόδου με 3.


Από την προκήρυξη των αγώνων:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 στην Χίο, στο Δημοτικό Στάδιο της πόλης.

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ
• ΑΝΔΡΩΝ: 100μ – 400μ – 800μ – 3.000μ – 3.000μ Βάδην – Ύψος – Μήκος – Σφαίρα – Ακόντιο – 4Χ100μ.
• ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 100μ – 400μ – 1.500μ – 3.000μ Βάδην – Ύψος – Μήκος – Σφαίρα – Ακόντιο – 4Χ100μ.
• Κ18 – ΑΝΔΡΩΝ: 200μ – Σφαίρα – Ακόντιο.
• Κ18 – ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 200μ – Ακόντιο
• Κ16 – ΑΓΟΡΙΩΝ: 80μ – 1.200μ. – Μήκος – Σφαίρα
• Κ16 – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 80μ – 1.200μ. – Μήκος – Σφαίρα.
• Κ14 – ΑΓΟΡΙΩΝ: 150μ – 1.200μ.
• Κ14 – ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 150μ – 1.200μ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Στους αγώνες δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ οι αθλητές-τριες των σωματείων που ανήκουν στις Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. του Αιγαίου πελάγους (Χίου – Σάμου, Λέσβου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων).

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Για τη συμμετοχή των σωματείων στους αγώνες, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής με την οποία το σωματείο δηλώνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, ότι αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης των αγώνων και την εφαρμογή των κανονισμών του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
• Τα σωματεία θα στέλνουν τη δήλωση συμμετοχής τους στις κατά τόπους Ε.Α.Σ. μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021. Οι Τεχνικοί Σύμβουλοι θα ελέγξουν την ορθότητα των δηλώσεων με βάση τους όρους της προκήρυξης και θα τις υπογράφουν (ιδιαίτερη προσοχή στο δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το έτος γέννησης «παρ. 3–4» και σύμφωνα με την αριθμητική συμμετοχή «παρ. 5»).

ΔΕΛΤΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ- ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Οι αθλητές – τριες όταν παρουσιάζονται στην αίθουσα κλήσης θα δείχνουν απαραίτητα το αθλητικό τους δελτίο και την κάρτα υγείας αθλητή, η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από ιατρό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω.
Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα αθλητικά δελτία και τις κάρτες υγείας των αγωνιζομένων και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή – τρια ο οποίος δεν παρουσιάζει το αθλητικό δελτίο και την κάρτα υγείας θεωρημένη ιατρικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διοργάνωση θα πρέπει να τηρούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Ε.Ο.Δ.Υ. και της Γ.Γ.Α. και τα αντίστοιχα Υγειονομικά Πρωτόκολλα διεξαγωγής αγώνων που ισχύουν για τον στίβο, με τις οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και αφορούν την πρόληψη της μετάδοσης της COVID – 19.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α΄ ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
16.00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
16.45 100 μ. Γυναικών
16.50 ΜΗΚΟΣ Κ16 Κοριτσιών
16.55 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Γυναικών
17.05 100 μ. Ανδρών
17.20 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Ανδρών
17.45 1.200 μ. Κ16 (Κοριτσιών)
17.50 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 (Αγοριών)
17.55 1.200 μ. Κ16 (Αγοριών)
18.00 ΜΗΚΟΣ Κ16 (Αγοριών)
18.10 1.200 μ. Κ14 (Κοριτσιών)
18.20 1.200 μ. Κ14 (Αγοριών)
18.30 ΥΨΟΣ Γυναικών
18.35 400 μ. Γυναικών
18.40 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 (Γυναικών)
18.45 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 (Ανδρών)
18.50 400 μ. Ανδρών
19.05 800 μ. Ανδρών
19.15 1.500 μ. Γυναικών
19.30 3.000 μ. Βάδην Ανδρών – Γυναικών

Β΄ ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ
16.00 ΜΗΚΟΣ Ανδρών
16.15 80 μ. Κ16 (Αγοριών)
16.20 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Ανδρών
16.30 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 (Ανδρών)
16.35 80 μ. Κ16 (Κοριτσιών)
17.00 200 μ. Κ18 (Ανδρών)
17.15 ΜΗΚΟΣ Γυναικών
17.20 200 μ. Κ18 (Γυναικών)
17.30 ΥΨΟΣ Ανδρών
17.35 ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Γυναικών
17.40 150 μ. Κ14 (Αγοριών)
17.50 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 (Κοριτσιών)
18.00 150 μ. Κ14 (Κοριτσιών)
18.25 3.000 μ. Ανδρών
18.45 4 Χ 100 μ. Ανδρών
19.00 4 Χ 100 μ. Γυναικών

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός