Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου αντισφαίρισης Καλύμνου.

771

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε απ τις αρχαιρεσίες του Ομίλου αντισφαίρισης Καλύμνου την 24η Οκτωβρίου 2021.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Ράγκος

Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Τσακριός

Γεν. Γραμματέας: Ευδοκία Πασσά

Ταμίας: Αστέριος Καρασίμος

Γενικός έφορος: Μιχαήλ Αλαχούζος

Α΄ Μέλος: Καλλιόπη Χατζηδάκη

Β΄ Μέλος: Μιχαήλ Ζωγραφάκης

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 24 Οκτωβρίου 2024.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός