Συνάντηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου Β. Υψηλάντη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σίμο Κεδίκογλου για τα προβλήματα της αλιείας στα Δωδεκάνησα.

58

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σίμο Κεδίκογλου
είχε ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλειος
Νικόλαος Α. Υψηλάντης για θέματα που αφορούν την αλιεία στα
Δωδεκάνησα. Ειδικότερα ο βουλευτής έθιξε το πρόβλημα της χρήσης της βιντζότρατας από τους πλοιοκτήτες – επαγγελματίες αλιείς στα νησιά μαςκαθώς επίσης και άλλα προβλήματα της παράκτιας αλιείας όπως και τα θέματα της αλίευσης ολοθουρίων.

Σχετικά με το τελευταίο ζήτημα ο υφυπουργός δεσμεύτηκε στο βουλευτή Δωδεκανήσου ότι θα επεκτείνει την περίοδο αλιείας ολοθουρίων από τα μέσα Οκτωβρίου έως και τα μέσα Μαΐου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός