Το Αναγνωστήριο Καλύμνου ευχαριστεί την Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα για τη δωρεά 110 βιβλίων

85

Το Αναγνωστήριο Καλύμνου “ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ” ευχαριστεί με επιστολή του την Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα για τη δωρεά 110 βιβλίων

Παραθέτουμε την επιστολή
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός