Συγκρότηση σε σώμα της ΔΗΜ.ΤΟ της ΝΔ στην Κάλυμνο

389

Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα της ΔΗΜ.ΤΟ της ΝΔ στην Κάλυμνο

Στην Κάλυμνο σήμερα 3 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στα γραφεία του κόμματος, συνήλθαν τα νεοεκλεγέντα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο που προέκυψαν από τις εσωκομματικές αρχαιρεσίες της 24ης Οκτωβρίου 2021, μετά από πρόσκληση του προέδρου Άγγελου Καλαθιανάκη, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση σε σώμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη.
Αφού έγινε επίσημη ενημέρωση των μελών για τα αποτελέσματα από τον πρόεδρο, ακολούθησε διάλογος μεταξύ του προέδρου και των μελών. Το σχήμα που προέκυψε από τη διαδικασία συγκρότησης είναι το ακόλουθο:

Πρόεδρος : Άγγελος Γ. Καλαθιανάκης
Αντιπρόεδρος Α : Γεώργιος Ν. Καλαθιανάκης
Αντιπρόεδρος Β : Ελευθέριος Κ. Γκιννής
Γεν. Γραμματέας : Ειρήνη Ι. Χαλκίτη
Ταμίας : Ιωάννης Γ. Καράμαλης
Υπεύθυνος Τομέα Παραγωγικών&Επιστημονικών Φορέων: Νικόλαος Κ. Τσαγκάρης
Υπεύθυνος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Αναστασία Κ. Κάτρη
Υπεύθυνος Τομέα Εκλογικής Ετοιμότητας & Γυναικών : Κατερίνα Β. Ωραιοπούλου, Κατερίνα Ζ. Καθοπούλη
Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα : Θεμελίνα Ν. Μαραγκού
Υπεύθυνος Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης : Γεώργιος Ι. Μαρτίνος