Εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν. Α’ εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

381

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  οι μετεγγραφές των σπουδαστών Α.Ε.Ν. (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Α΄ Εξαμήνου (Νεοεισαγόμενων και Α’ Διετών).

Ειδικότερα από την ΑΕΝ Καλύμνου μετεγγράφονται σε άλλες ΑΕΝ, 24 σπουδαστές.

Στην ΑΕΝ Καλύμνου θα έλθουν από άλλες ΑΕΝ, 3 σπουδαστές.

Να σημειώσουμε ότι αυτός δεν είναι ο τελικός αριθμός,ο οποίος θα προκύψει, μετά την ενυπόγραφη αποδοχή ή μη αποδοχή της μετεγγραφής  από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές. Οι Α.Ε.Ν. στις οποίες φοιτούν μέχρι σήμερα οι μετεγγραφέντες σπουδαστές θα πρέπει να τους ενημερώσουν ενυπογράφως σχετικά.

Η ολοκλήρωση των μετεγγραφών πραγματοποιείται εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της απόφασης. Μετεγγραφή που για οιονδήποτε λόγο δεν εκτελεστεί εντός της τασσόμενης στην προθεσμίας, ακυρώνεται