Παρελήφθησαν από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου 28 νέες Μονάδες Τροφοδοσίας Σκαφών (PILLARS).

405

Παρελήφθησαν σήμερα 8/12/2021 από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου 28 νέες Μονάδες Τροφοδοσίας Σκαφών (PILLARS ), που θα τοποθετηθούν άμεσα στο λιμάνι της Καλύμνου. 


Το συνολικό κόστος θα καλυφθεί από το πρόγραμμα “Αλιεία και θάλασσα 2014- 2020”.Η τοποθέτηση τους στο λιμάνι της Καλύμνου θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες και ιδιαίτερα τους αλιείς.