Κατέρρευσε τοίχος παλαιού σπιτιού στον Άγιο Χαράλαμπο Χώρας Καλύμνου.

1375

Κατέρρευσε τοίχος παλαιού και σε εγκατάλειψη σπιτιού στον Άγιο Χαράλαμπο Χώρας Καλύμνου.

Τπ περιστατικό συνέβη σήμερα Τετάρτη πρωί 12 Ιανουαρίου 2022 και μας ενημέρωσαν περίοικοι

Το ευτυχές της υπόθεσης είναι ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια που γειτνιάζουν ή κάποιο ατύχημα καθόσον από τη συγκεκριμένη σκάλα διέρχονται αρκετά παιδιά για να πάνε σχολείο.

Να σημειώσουμε ότι όλη η τοιχοποιία του παλαιού σπιτιού είναι σαθρή και υπάρχει κίνδυνος με μία έντονη βροχόπτωση να καταρρεύσουν και άλλα τμήματα.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός