Ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος του έργου “Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου”  

1738

Στη τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία για την έναρξη του έργου «Επισκευή- συντήρηση κτιρίου Λιμεναρχείου και Τελωνείου Καλύμνου»

Να θυμίσουμε ότι το έργο προκηρύχτηκε  από το ΔΛΤ Καλύμνου τον περασμένο Νοέμβριο 2021.

 Ήδη από το ΔΛΤ Καλύμνου ανακηρύχθηκε ο οριστικός ανάδοχος για το έργο που είναι η εταιρεία «ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Αυτή τη χρονική στιγμή τρέχει η 10ημερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων. Αμέσως μετά την έγκριση του Προϋπολογισμού 2022 του ΔΛΤ Καλύμνου που αναμένεται να έχει γίνει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και εφόσον δεν θα υπάρξουν ενστάσεις θα προχωρήσει η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

 Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε εννέα(9) μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου. Εκτιμάται ότι εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις το έργο θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2022 με αρχές 2023.

Για  το εν λόγω έργο να αναφέρουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (212.000,00€).

Το έργο χρηματοδοτείται ως κάτωθι:

α. Εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (159.000,00€)από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β. Πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (53.000,00€) από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

γ. Εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου

Η συμμετοχή στη δαπάνη της Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι λόγω της στέγασης Υπηρεσιών του Τελωνείου στο κτίριο.

 Να σημειώσουμε ότι η μελέτη έχει εκπονηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και φορέας υλοποίησης θα είναι το ΔΛΤ Καλύμνου

Η έκπτωση που έχει προσφέρει ο οριστικός ανάδοχος για την εκτέλεση του έργο είναι 24.5%
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός