Αντικαθίσταται ο οπλίτης Ιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Ψερίμου λόγω μετάθεσης.  

3726

 Ο Μενέλαος Σαμαράς είναι ο οπλίτης ιατρός που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στην 80 ΑΔΤΕ και στις 12 Ιανουαρίου 2022, έφτανε στην ακριτική Ψέριμο, για να στελεχώσει το Περιφερειακό Ιατρείο Ψερίμου και ουσιαστικά άνοιγε το δρόμο να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα πολλών χρόνων, των λιγοστών κατοίκων του νησιού.

Ο Μενέλαος στο διάστημα αυτό που βρίσκεται στην Ψέριμο με χαμόγελο, ευγένεια, καλοσύνη και αγάπη στο συνάνθρωπο, προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες επί καθημερινής βάσεως κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη των κατοίκων του νησιού που τον αγκάλιασαν.

 Όμως σε λίγες ημέρες, θα αποχαιρετήσει την Ψέριμο και τους κατοίκους της,παρά την επιθυμία του να παραμείνει στο νησί, λόγω υποχρεωτικής μετάθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr  τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αφιχθεί στην Ψέριμο ο αντικαταστάτης του .Πρόκειται για τον οπλίτη ιατρό θητείας Στρ (ΥΓ) Παναγιώτη Θεοφίλη που θα παραμείνει στο νησί στελεχώνοντας το ΠΙ Ψερίμου μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2022 που είναι και η πιθανή  ημερομηνία απόλυσης του. Μετά την ενημέρωση από τον προκάτοχο του για κάποιες ημέρες, θα αναλάβει τα καθήκοντα του.

Ήδη από τις 24 Ιανουαρίου 2022 υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά η σχετική απόφαση, μετά από αίτημα του Υπουργείο Υγείας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ .

Σύμφωνα με την απόφαση που φέρει τίτλο: “Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών“:

 Στο Π.Ι. Ψερίμου, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του οπλίτη ιατρού θητείας Στρ (ΥΓ) Θεοφίλη Παναγιώτη του Αναστασίου, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας και πιθανή ημερομηνία απόλυσης την 17.11.2022.

2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων ορίζεται η ημερομηνία παρουσίασής.

3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του ανωτέρω οπλίτη θητείας, στην προαναφερόμενη θέση, αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.

4. Ο ανωτέρω οπλίτης θητείας δικαιούται, από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του πιστώσεις.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός