Κάλεσμα εγγραφής στην Ομάδα Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Καλύμνου  

141

Από την ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση που αφορά σε κάλεσμα εγγραφής νέων μελών.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός