Επιστολή του Αναγνωστηρίου στο Δήμαρχο Καλυμνίων για το θέμα κατάληψης της αίθουσας της βιβλιοθήκης,από το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και 15 χρόνια.

369

Παραθέτουμε την επιστολή που απέστειλε το Δ.Σ. του Αναγνωστηρίου “Αι Μούσαι” στον Δήμαρχο Καλυμνίων Δημήτριο Διακομιχάλη, αναφορικά με το θέμα της κατάληψης της αίθουσας της βιβλιοθήκης, η οποία αποτελεί την καταστατική έδρα του για χρησιμοποίηση ως αίθουσας Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ και 15 χρόνια.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός