Αναλαμβάνει δράση το μηχάνημα καθαρισμού των παραλιών στη Λέρο.

436

Αναλαμβάνει δράση το μηχάνημα καθαρισμού των παραλιών
Το μηχάνημα καθαρισμού ακτών-παραλιών , δοκιμάστηκε με επιτυχία σήμερα
στην παραλία των Αλίντων και  αναλαμβάνει δράση για όλες τις παραλίες
του νησιού,μετα από τη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Λέρου με τον
ανάδοχο.


Ο καθαρισμός των ακτών του Δήμου Λέρου με το συγκεκριμένο μηχάνημα που
αποτελεί απόλυτη οικονομική λύση, περιλαμβάνει την απομάκρυνση πάσης
φύσεως προϊόντων περιβαλλοντικής ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης,
(ξύλα, πλαστικά χαρτιά, γυαλιά, μεταλλικά αντικείμενα, βαριά
αντικείμενα, αποτσίγαρα, κ.λ.π.) και κάθε άλλο αντικείμενο που εκβράζει
η θάλασσα, η συσσώρευση των οποίων υποβαθμίζει τις ακτές και εμποδίζει
την προσπέλαση και τη χρήση τους από τους λουόμενους.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός