Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείου από το Επαρχείο Καλύμνου.  

151

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείου από το Επαρχείο Καλύμνου.

Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός