Επέστρεψε η τριμελής ομάδα από Κάλυμνο που είχε μεταβεί στην Φλωρεντία Ιταλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

934

Από τους συμμετέχοντες στην Ομάδα από Κάλυμνο του 1ου ΓΕΛ, που είχε μεταβεί στην Φλωρεντία Ιταλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Επέστρεψε στην Κάλυμνο η τριμελής ομάδα που είχε μεταβεί στην Φλωρεντία της Ιταλίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.

Η ομάδα αποτελούμενη από την Ειρήνη Πουγούνια , συντονίστρια του Erasmus,τον Ποθητό Μαγκούλια ,συμμετέχοντα και το Διονύση Τρικοίλη, συμμετέχοντα μετέβη στην Φλωρεντία το Σάββατο 10.09.2022 προκειμένου να παρακολουθήσει σεμινάριο με τίτλο «Ηγεσία και διαχείριση σχολικών μονάδων».

Στο σεμινάριο συμμετείχαν  τρεις εκπαιδευτικοί από την Κάλυμνο/Ελλάδα ,δύο από το Βέλγιο και δύο από την Ισπανία. Το σεμινάριο είχε πενθήμερη διάρκεια και οι εκπαιδευτικοί διδάχθηκαν νέες αλλά και εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των σχολικών μονάδων. Στο τέλος του σεμιναρίου απονεμήθηκαν στους εκπαιδευτικούς πιστοποιητικά παρακολούθησης του σεμιναρίου.

Ευχαριστούμε το διευθυντή του1ου ΓΕ.Λ Καλύμνου για την καθολική και ολόπλευρη υποστήριξη του προγράμματος και τη συντονίστρια Ειρήνη Πουγούνια και την άρτια οργάνωση της ανωτέρω δράσης.

Οι συμμετέχοντες.

Ποθητός Μαγκούλιας ,Διονύσης Τρικοίλης.