Νικήτας Γιαννικουρής: Θα είμαι άμισθος Αντιδήμαρχος.  

430

 Ο δημοτικός σύμβουλος Νικήτας Γιαννικουρής μετά τον ορισμό του ως Αντιδημάρχου Αθλητισμού, με επιστολή του προς το Δήμαρχο, δηλώνει ότι δεν αποδέχεται οποιαδήποτε αντιμισθία για της υπηρεσίες του και θα είναι άμισθος αντιδήμαρχος μέχρι τέλος της δημοτικής περιόδου

Παραθέτουμε την επιστολή