Χρειάστηκαν (9) μήνες μετά την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Καλυμνίων, για να υπογραφεί το Συμβόλαιο Αγοράς του Ακινήτου για τη στέγαση της Σχολής Μηχανικών.  

1819

Σήμερα Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 στις 1.30 το μεσημέρι, στο Γραφείο της Συμβολαιογράφου Σεβαστής Ρήγα, στην Κάλυμνο, υπογράφηκε το συμβόλαιο Αγοράς του Ακινήτου ιδιοκτησίας των Αδελφών Ντόβελλου στον άγιο ΚΗΡΥΚΟ, για την στέγαση Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού για την εγγραφή αυτού στο Κτηματολόγιο στην Μερίδα του Δήμου Καλυμνίων μετά την μεταγραφή του Συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο Καλύμνου.

Από πλευράς Αδελφών Ντόβελλου, υπέγραψε το Συμβόλαιο ο πληρεξούσιος τους Χρήστος Μαραγκός και εκ μέρους του Δήμου Καλυμνίων ο Δήμαρχος Δ.Διακομιχάλης.

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εν λόγω αγοράς. Να θυμίσουμε ότι το θέμα έφερε για πρώτη φορά η σημερινή Δημοτική Αρχή τον Οκτώβριο 2019. Η αντιπολίτευση ζήτησε τότε να προσκομιστεί έγγραφο του ΥΝΑΝΠ που να βεβαιώνει ότι το εν λόγω κτίριο είναι κατάλληλο για τη Σχολή Μηχανικών ΕΝ.Από τότε πέρασαν 2 και πλέον χρόνια και το θέμα το επανέφερε η Δημοτική αρχή στη συνεδρίαση του ΔΣ την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, με μοναδικό θέμα την «Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» της ενορίας Αναστάσεως για τη στέγαση Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο»

Τότε το ΔΣ με ομόφωνη απόφαση ενέκρινε:

1. Την απευθείας αγορά του ακινήτου , που θα στεγάσει τη Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» της ενορίας Αναστάσεως συνιδιοκτησίας 1)Μιχαήλ – Τσαρλς ΝΤΟΒΕΛΛΟΥ του Γεωργίου και της Ελένης και 2) Κωνσταντίνου – Ιωάννη ΝΤΟΒΕΛΛΟΥ του Γεωργίου και της Ελένης, έναντι του ποσού των 300.000€, πλέον των εξόδων μεταβίβασης ακινήτου και πιστοποιητικού μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.

2. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.

 Στη συνεδρίαση εκείνη, ο Δήμαρχος Δ.Διακομιχάλης είχε δηλώσει μεταξύ άλλων, ότι ο στόχος είναι η Σχολή Μηχανικών να λειτουργήσει με το νέο Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και για το λόγο αυτό:

1.Θα αναλάβει ο ίδιος προσωπικά το θέμα ,θα ασχολείται καθημερινά και αποκλειστικά με αυτό, ενώ με τα υπόλοιπα θέματα θα ασχολούνται οι συνεργάτες του.

2 Θα πάρει το “φάκελο στη μασχάλη” και θα τρέχει όπου χρειαστεί, προκειμένου να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες μελέτες διαμόρφωσης του κτιρίου, να εξασφαλίσει τη  χρηματοδότηση επισκευών και να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες για να είναι έτοιμο το κτίριο να δεχθεί τους νέους σπουδαστές

3.Μέχρι τέλος του έτους 2021, εκτιμά ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αγορά και η μεταβίβαση του ακινήτου.

 Δυστυχώς η Σχολή δεν λειτουργησε με το νέο Ακαδημαϊκό έτος και χρειάστηκαν 9 μήνες  μετά την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ για να ολοκληρωθούν οι  διαδικασίες προκειμένου το κτίριο να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου Καλυμνίων.

Ας πούμε λοιπόν «τέλος καλά όλα καλά» για τη φάση αυτή της αγοράς, έστω και με αυτή την καθυστέρηση. Βέβαια τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, αφού το κτίριο θα πρέπει να διαμορφωθεί ,να γίνουν μετατροπές και να επισκευαστεί –συντηρηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ΥΝΑΝΠ.

 Ας ελπίσουμε στη φάση αυτή, να μην υπάρξουν καθυστερήσεις ,όλες οι προβλεπόμενες εργασίες να ολοκληρωθούν έγκαιρα, ώστε το κτίριο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί σπουδαστές για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Πριν κλείσουμε να αναφέρουμε τα στοιχεία του ακινήτου όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Δημάρχου και καταγράφηκαν στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ:

Πρόκειται για το μοναδικό κατάλληλο ακίνητο με σκοπό τη χρήση που προαναφέρθηκε είναι το ακίνητο ιδιοκτησίας της οικογένειας Ντόβελλου. Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ», στην ενορία Αναστάσεως του οικισμού Πόθιας του Δήμου Καλυμνίων. Το οικόπεδο είναι αστικό επίπεδο, περίπου ορθογώνιο και έχει πρόσωπο 33,10 μέτρα σε δημοτική αδιέξοδη πάροδο πλάτους 4,00 μέτρων. Πρόκειται για διώροφο κτίριο με δώμα (πλυσταριό), το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την με αριθμό 176/1970 οικοδομική άδεια, η οποία εκδόθηκε από το Πολεοδομικό Γραφείο Καλύμνου και προέβλεπε κτήριο με χρήση εργαστηρίου γλυπτικής στο ισόγειο και κατοικίας στον όροφο. Η επιφάνεια του οικοπέδου σύμφωνα με το τοπογραφικό της αδείας είναι 1460,52m2. Η καλυπτόμενη επιφάνεια του κτηρίου σύμφωνα με το φύλλο της αδείας είναι 525,00m2 στο ισόγειο και η δομημένη επιφάνεια της κατοικίας είναι 525,00m2 στο ισόγειο και 307,80m2 στον όροφο. Στη στάθμη του Β ορόφου η δομημένη επιφάνεια είναι 38,19m2 Στο βάθος του του οικοπέδου ( δυτικά) υπάρχει μία ισόγεια αποθήκη επιφάνειας 30,00m2.

ο Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας από εκτιμητή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, το οποίο τηρείται στην Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, όρισε τη τιμή αυτού σε 538.000€.