ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ εκτός λειτουργίας οι τηλεφωνικές γραμμές του Λιμεναρχείου Καλύμνου.  

274

Προσωρινά δεν λειτουργούν οι 2 τηλεφωνικές γραμμές του Λιμεναρχείου Καλύμνου, λόγω βλάβης

Για δρομολόγια πλοίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται  επικοινωνώντας με τα τοπικά πρακτορεία.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός