Οι Δωδεκανησιακές εκδηλώσεις στην Αττική από 25 Ιανουαρίου -5 Φεβρουαρίου 2023.

160

Από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων Αθηνών-Πειραιώς εκδόθηκε το παρακάτω πρόγραμμα εκδηλώσεων από 25 Ιανουαρίου -5 Φεβρουαρίου 2023