Απομάκρυνση και απελευθέρωση του χώρου του Νοσοκομείου Καλύμνου που καταλάμβαναν τρία(3) σε αχρηστία ασθενοφόρα οχήματα

387

Ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε στην απόσυρση των παλαιών και σε αχρηστία ασθενοφόρων από τον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου Καλύμνου, επιλύθηκε σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 με την οριστική απόσυρση και παράδοση τους.

Να σημειώσουμε όπως είχαμε γράψει και σε δημοσίευμα μας την 1η Φεβρουαρίου 2023 ,στο πλαίσιο ενεργειών του Διοικητού του Νοσοκομείου Καλύμνου  Νίκου Φανιού για την απόσυρση και απομάκρυνση από τους εξωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου, τριών(3) σε αχρηστία ασθενοφόρων οχημάτων, ακινητοποιημένων εδώ και πολλά χρόνια, εγκρίθηκε μετά σχετικό αίτημα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η παράδοση τους, για εκποίηση.

Πρόκειται για τα παρακάτω οχήματα:

Να σημειώσουμε ότι τα εν λόγω ασθενοφόρα οχήματα , βρισκόντουσαν σε αχρηστία και ακινητοποιημένα, εδώ και πολλά χρόνια, καταλαμβάνοντας χρήσιμο χώρο στο προαύλιο του Νοσοκομείου , παρουσιάζοντας μία εικόνα εγκατάλειψης.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα οχήματα αυτά παραδόθηκαν στο Τελωνείο για εκποίηση.