Αναγνώριση ίδρυσης σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ-ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ”

763

Με την υπ’ αρ. 4/2023 Διάταξη της Ειρηνοδίκου Καλύμνου Παναγιώτας
Σταπάκη αναγνωρίστηκε η ίδρυση του εδρεύοντος στην Κάλυμνο μη
κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ-
ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
και εγκρίθηκε το καταστατικό του,
αποτελούμενο από 27 άρθρα και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο άρθρο
2 του καταστατικού.