Ο Έπαρχος Μ. Μουσελλής για τη χορηγία από τον Ι.Χαλίκο του εξοπλισμού της οικίας φιλοξενίας του Ιατρού ΠΙ Ψερίμου.

801

Από τον Έπαρχο ΠΕ Καλύμνου Μανώλη Μουσελλή, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου για τη χορηγία του Ιωάννη Χαλίκου όλου του εξοπλισμού της οικίας φιλοξενίας του Ιατρού ΠΙ Ψερίμου