Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικών Σχολείων με τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» από Λιμενική αστυνομία ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

273

Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό με την επωνυμία SAFE WATER SPORTS, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων/Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Β’, προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για μαθητές Δημοτικών Σχολείων με τίτλο «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ο διαγωνισμός αφορά στην δημιουργία ζωγραφικών έργων από μαθητές δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα, την παραλία και τα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Βασικός σκοπός και επιδίωξη του διαγωνισμού αυτού είναι, μέσω της καλλιτεχνικής δημιουργίας, να αντιληφθούν τα παιδιά τους κινδύνους στην παραλία και τη θάλασσα, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας.

Τα έργα των μαθητών/τριών κάθε σχολείου θα αποσταλούν ταχυδρομικά, ως ενιαία αποστολή με μέριμνα των Διευθυντών των σχολείων έως 30 Ιουνίου 2023 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας,

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς

με την ένδειξη:

Προς: Οργανωτική Επιτροπή Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με θέμα «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία».

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των έργων θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2023 στους διαδικτυακούς τόπους του Φορέα μας https://www.ynanp.gr και http://www.hcg.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες επί του διαγωνισμού διατίθενται οι κάτωθι σύνδεσμοι:

– Προκήρυξη Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού

– Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα

– Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Διαγωνισμού

– Αρ. Πρωτ.: Φ.14/116799/ΦΔ/118401/Δ1/28-09-2022 έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων/Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Τμήμα Β