Ποιοί ορίστηκαν δικαστικοί αντιπρόσωποι στα (44+1) εκλογικά τμήματα της Καλύμνου-Ψερίμου

1099

Ορίστηκαν , κατόπιν κλήρωσης, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι για τις εκλογές της 21ης Μαΐου σε όλα τα εκλογικά τμήματα της Δωδεκανήσου. 

Ειδικότερα, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που ορίστηκαν στα 44 εκλογικά στην Κάλυμνο και στο ένα (1) της Ψερίμου είναι