Σε αναμονή διευκρινίσεων για το ποιός θα αναλάβει τη συνέχιση του έργου επισκευής του κτιρίου του Λιμεναρχείου.

610

Το πολύπαθο έργο, όπως εξελίχθηκε, επισκευής του εμβληματικού κτιρίου του Λιμεναρχείου στην Κάλυμνο συνεχίζει να παραμένει ημιτελές, ενώ αναμένεται γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων ,προκειμένου να αποφασιστεί ποιός τελικά εργολάβος, θα αναλάβει τη συνέχιση και ολοκλήρωση του.

Μπορεί να έφυγαν οι σκαλωσιές ,όμως το έργο παραμένει ημιτελές και συγκεκριμένα εναπομένουν οι εργασίες αντικατάστασης των κουφωμάτων και οι ελαιοχρωματισμοί.

Σε επικοινωνία του kalymnos-news.gr με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου Μιχάλη Μπούκη, ενημερωθήκαμε ότι ο αρχικός ανάδοχος του έργου ,που κηρύχθηκε έκπτωτος λόγω μεγάλων καθυστερήσεων, τελικά ολοκλήρωσε τις επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνταν για να εκλείψει κάθε επικινδυνότητα και αναμένεται να γίνουν οι επιμετρήσεις εργασιών και να του καταβληθούν τα οφειλόμενα. Παράλληλα κατέθεσε αίτημα προς το ΔΛΤ Καλύμνου, ζητώντας να συνεχίσει ο ίδιος τις εναπομένουσες εργασίες ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Το αίτημα του ήδη έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος και να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις στο αν μπορεί να συνεχίσει ,λόγω της έκπτωσης που του επιβλήθηκε, ή η αναθέτουσα Υπηρεσία θα πρέπει να αναθέσει τις εργασίες ολοκλήρωσης στο δεύτερο μειοδότη του διαγωνισμού.