Ο εορτασμός Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην Παναγία Κυραψηλή και στην Παναγία Κυραχωστή στο Βαθύ Καλύμνου.

963

Το πρόγραμμα εορτασμού Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, 14 και 15 Αυγούστου, στην Παναγία Κυραψηλή και στην Παναγία Κυραχωστή στο Βαθύ Καλύμνου.