Δυνατότητα εγγραφής επιτυχόντων σπουδαστών/στριών στις ΑΕΝ έως και στις 12/9

153

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων σπουδαστών/σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. ακαδημαϊκού έτους
2023-2024 έως και την Τρίτη 12-09-2023.