Στην ΑΝΕΚ ανατέθηκε η εξυπηρέτηση με το “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” των δρομολογιακών γραμμών Κάλυμνος- Σάμος (με ενδιάμεσα νησιά) και Κάλυμνος-Κως Αστυπάλαια.

4391

Με δύο(2) συμβάσεις που υπογράφηκαν σήμερα Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, ανατέθηκε στην ΑΝΕ Καλύμνου η εξυπηρέτηση με το πλοίο “Ν.ΚΑΛΥΜΝΟΣ” των παρακάτω δρομολογιακών γραμμών, για το χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού δημόσιου διεθνούς αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί για τις  27-12-2023.
.

1η σύμβαση

Αναθέτει την:

2η σύμβαση

Από την ΑΝΕΚ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: